Red Belt Camp 1 Maj

Anmälan är nu öppen för MUDO Red Belt Camp den 1 maj på MUDO Orminge. 

Lägret är öppet för alla, oavsett klubbtillhörighet och passar alla med 4-2 gup som vill få träning, fördjupning och individuell coaching för att förbättra sina tekniker. Delta i endast lägret eller kombinera träning med gradering.

MUDO Black Belt Camp är obligatorisk för dem som graderar sig enligt MUDO Academys utbildningssystem. Alla svartbältesaspiranter ska som förberedelse inför sin Dangradering, ha deltagit i minst ett BBC minst 6 månader innan. Detta för att få träning och träningsråd inför Dan/Poomgraderingen.

Graderingsförrättare är MUDO Academys Masterinstruktörer:
Kwanjangnim Ji-Pyo Lim, 7 Dan
Kwanjangnim Rahel Azad, 7 Dan

Kwanjangnim Ji-pyo och Kwanjangnim Rahel är Kukkiwons representanter i Sverige med Kukkiwons officiella internationella instruktörscertifikat och Dan Examinatörscertifikat.

Anmälan till Red Belt Camp sker via MyClub

Platser: Max 40 platser (35 platser MUDO + 5 platser gästklubbar) Först till kvarn gäller.