MyClub Guide

För att komma igång med MyClub behöver du skapa ett konto.
Kom ihåg att använda samma e-post som när du registrerade din anmälan. Då kommer du automatiskt att kopplas ihop med dina registrerade uppgifter och om du är målsman, med era barns medlemsprofiler.

To be able to use MyClub, you need to create an member account. Remember to use the same email address you used to register your application to MUDO. With the same email address, you will automatically be connected to the already registered information.
Skapa MyClub konto

Logga in för första gången
1) Välj “Skapa konto”
2) Fyll i e-post (samma e-post som när du registrerade din anmälan till MUDO.)
3) Välj ditt egna lösenord.

Log in for the first time

1) Choose “Skapa konto”
2) Type in email address (The same email address you used to register your application to MUDO)
3) Chose your own password

Om du skrivit in samma e-postadress som vid anmälan till MUDO, kommer du automatiskt kopplas ihop med din egen och/eller dina barns medlemsprofiler.

If you used the same email address you used at the application to MUDO, then you will automatically be connected to your own (or your children’s) pre-registered information.

Felmeddelande:
Kontakta oss på info@mudo.se om du får felmeddelandet “Du har loggat in med ett MyClub-konto som ännu inte har kopplats ihop med någon förmedling/medlem”, så ska vi hjälpa dig.

Error message:
Please contact us at info@mudo.se if you get the error message “Du har loggat in med ett MyClub-konto som ännu inte har kopplats ihop med någon förmedling/medlem” and we will help you.

 


Anmälningar/Bookings

För att anmäla er till Shimsa, Black Belt Camp, läger, lovskolor och provträningar som nya intresserade till MUDO, behöver du logga in på “Mina sidor” i MyClub.

Alla anmälningsbara aktiviteter ligger under “Anmälningar” i din medlemsprofil.

To be able to book to Shimsa, Black Belt Camps, other camps, Taekwondo Schools during school holidays and trial classes as new members to MUDO, you need to login to “Mina sidor” in MyClub.

All bookable activities and classes will be found in “Anmälningar” in your member profile.