MUDO Black Belt Camp

10-12 jan 2020 är det dags för MUDO Academy Black Belt Camp för alla aspiranter till Poom/Dan bälte samt för alla rödbälten med 4-2 gup, födda 2005 och tidigare. Lägret ger avancerad Taekwondoträning och utveckling och avslutas med en gradering.

MUDO Academy står för kvalité och utveckling sedan 1975 med genuina svartbältare och mästare som följer traditionell Taekwondo tradition och internationella Taekwondo högkvarteret Kukkiwons standard.

Lägret ges på MUDO Taekwondo Center, Nacka (Ormingeplan 2) och är öppen för alla, oavsett klubbtillhörighet och ger 8 timmars avancerad träning, fördjupning och individuell coaching för högsta utveckling och utbildning. Delta med endast träning eller kombinera träningen med gradering.

Från 2019 ges krossträning med brädor på BBC.

MUDO Black Belt Camp är obligatorisk för dem som graderar sig enligt MUDO Academys utbildningssystem. Alla svartbältesaspiranter ska som förberedelse inför sin Dangradering, ha deltagit i minst ett BBC minst 6 månader innan. Detta för att få träning och träningsråd inför Dan/Poomgraderingen.

Graderingsförrättare är MUDO Academys Masterinstruktörer Kwanjangnim Ji-Pyo Lim, 7 Dan och Kwanjangnim Rahel Azad, 7 Dan. Kwanjangnim Jipyo och Kwanjangnim Rahel är Kukkiwons representanter i Sverige med Kukkiwons officiella internationella instruktörscertifikat och Dan Examinatörscertifikat.

Kostnader:

Rödbältare 4-2 gup: 1 350 kr 
(850 kr vid endast träning utan gradering)
(Ingår träning (värde 350 kr), Krossträning* (värde 375 kr), Gradering (värde 500 kr), T-shirt (värde 199 kr), 1 x Lunch & 1 x Mellanmål/fika (värde 150 kr))
Svartbälte Shimsa aspirant: 1 950 kr 
(1 gup+)(1 150 kr vid endast träning utan gradering)
(Ingår träning (värde 500 kr), Krossträning* (värde 525 kr), gradering (värde 800 kr), T-shirt (värde 199 kr), 2 x Lunch & 2 x Mellanmål/fika (värde 300 kr))

 

* I Krossträning ingår 10 brädor (värde 150 kr) för rött bälte. För svartbälten ingår 20 brädor (värde 300 kr)

För aspiranter som gör Shimsa till 1 Dan/1 Poom och över, tillkommer kostnader enligt nedan:

Shimsa till 1 Dan/1 Poom:  2 050 kr
Som ovan med nedan tillkommande:
Budo-Nord Chimera Svartbältesdräkt
(värde 1095 kr)(adidas +300 kr),
Personligt broderat bälte (värde 395 kr) och Kukkiwon certifikat (värde 800 kr)
Shimsa till 2 Dan/2 Poom och över
Kostnaden är som för “Svartbälte Shimsa aspirant”. Det enda som tillkommer är Kukkiwon certifikatkostnader beroende på grad. Se nedan tabell. Separat beställning görs vid önskemål om nytt personligt broderat bälte (395 kr) med nya Dan/Poomgrader.
Platser: 
Max 80 platser
(60 platser MUDO + 20 platser gästklubbar)
Först till kvarn gäller.

Tillkommande Kukkiwon certifikatkostnader för Svartbältesgradering:
Gradering till:
2 Dan/Poom – 1000 kr
3 Dan/Poom – 1200 kr
4 Dan/Poom – 1500 kr
5 Dan – 2800 kr
6 Dan – 3300 kr
(Kostnaderna är ex moms som vi oavkortat skickar till Kukkiwon)

Schema 
Fredag 10 jan
kl. 17:30 – Krossträning (Endast för 1 gup+)
kl. 19:30 – Dag 1 slut

Lördag 11 jan

kl. 09:00 – Krossträning (Endast för 4-2 gup)
kl. 11:00 – BBC2019 Gruppbild (Alla)
kl. 11:30 – Pass 1 Grundtekniker/Poomsae (Alla från 4 gup)
kl. 13:00 – LUNCH
kl. 14:15 – Pass 2 Självförsvar
kl. 15:45 – Pass 3 Sparkteknik
kl. 17:15 – Mellanmål/fika
kl. 17:45 – Pass 4 Sparring (medtag komplett skyddsutrustning)
kl. 19:15 – Dag 2 slut

Söndag 12 jan
kl. 10:00 – Shimsa Rött bälte (4-2 gup) (medtag komplett skyddsutrustning)
kl. 12:00 – LUNCH
kl. 13:30 – Shimsa Svart/Poombälte (1 gup+) (medtag komplett skyddsutrustning)
kl. 17:00 – Slut MUDO BBC2020
kl. 19:00 – Instruktör & svartbältesmiddag (Självkostnadspris)
Schemaplaneringen är preliminär och kan ändras under helgen.