All Nackaträning till Orminge

Viktig information.

All träning på Griffelvägen 17 och Nacka Sportcentrum flyttas från och med måndag 26 juni till NTAs nya lokaler på Ormingeplan 2.

Träningen måndag 26 juni ges således på Ormingeplan 2.