Träningsprogram Kids 6-9 år

MUDO Academys träningsprogram och bältessystem är unikt i Sverige. Det bygger på traditionell koreansk kampsport tillsammans med modern svensk träningsmetodik.
Varje grad har ett minimum av lärarledda lektionstimmar för att eleven ska hinna tillgodose sig tillräckliga kunskaper för en Shimsa (bältesprov).

Barn utvecklas i sin egen takt. För att ge barn i åldrarna 6-9 år tid att lära sig allt, har de två ytterligare nivåer i sitt träningsprogram.

Grad Beskrivning Färg Lektioner Ålder
16 Gup Vitt bälte 8 6 år
15 Gup Vitt med ett gult streck 9
14 Gup Vitt med två gula streck 10
13 Gup Gult bälte 12
12 Gup Gult med ett grönt streck 12
11 Gup Gult med två gröna streck 12
10 Gup Grönt bälte 17 7 år
9 Gup Grönt med ett blått streck 18
8 Gup Grönt med två blå streck 19
7 Gup Blått bälte 20 8 år
6 Gup Blått med ett rött streck 22
5 Gup Blått med två röda streck 24
4 Gup Rött bälte 27 9 år
3 Gup Rött med ett svart streck 27
2 Gup Rött med två svarta streck 27
1 Gup Rött med tre svarta streck 27
1 Poom Svart bälte för barn 30 10 år