Träningsprogram Kids 6-9 år

MUDO Academys träningsprogram och bältessystem är unikt i Sverige. Det bygger på traditionell koreansk kampsport tillsammans med modern svensk träningsmetodik.
Varje grad har ett minimum av lärarledda lektionstimmar för att eleven ska hinna tillgodose sig tillräckliga kunskaper för en Shimsa (bältesprov).

Barn utvecklas i sin egen takt. För att ge barn i åldrarna 6-9 år tid att lära sig allt, har de två ytterligare nivåer i sitt träningsprogram.

Grad Beskrivning Färg Lektioner Ålder
16 Gup Vitt bälte 10 6 år
15 Gup Vitt med ett gult streck 10
14 Gup Vitt med två gula streck 10
13 Gup Gult bälte 12
12 Gup Gult med ett grönt streck 13
11 Gup Gult med två gröna streck 13
10 Gup Grönt bälte 20 7 år
9 Gup Grönt med ett blått streck 20
8 Gup Grönt med två blå streck 20
7 Gup Blått bälte minst 20 8 år
6 Gup Blått med ett rött streck minst 22
5 Gup Blått med två röda streck minst 22
4 Gup Rött bälte minst 24 8 år
3 Gup Rött med ett svart streck minst 26 8 år
2 Gup Rött med två svarta streck minst 26 9 år
1 Gup Rött med tre svarta streck minst 26 9 år
1 Poom Svart bälte för barn 30 10 år