Vanliga frågor

Har ni klippkort för enstaka träning?

MUDO har inget medlemskap med klippkort. För att träningen ska vara hållbar och ge långsiktig effekt och utveckling, behövs kontinuerlig träning.

Våra medlemskap ges kalendermånadsvis i tre nivåer:

Brons – Träning 1 gg/v
Silver – Träning 2 gg/v
Guld – Obegränsad träning

Alla medlemsnivåer ges antingen obundet (flexibelt medlemskap månadsvis med en mån uppsägningstid) eller bundet (abonnemang i 12 mån).

Läs mer HÄR

Jag vill anmäla mig till Taekwondoskola – Hur gör jag?

Anmälningar och bokningar till kurser, Taekwondoskolor och graderingar (Shimsa) görs i medlemskontot i MyClub.

Här hittar du guide och inloggning till MyClub. mudo.se/kontakt/medlemsregister/

När du loggat in på ditt medlemskonto, skrolla ner till “Anmälningar” och följ anvisningarna.

Sjukanmälan

Vid sjukdom eller annan anledning till frånvaro behöver EJ anmälas in till oss.

Medlemskapet är frivilligt och under eget ansvar. Du kommer och tränar så mycket du kan (efter medlemsnivå) och vill.

Medlemskap betalas i förskott

Träningen och medlemskapet ska alltid betalas i förskott.

Medlemsfakturan skickas den 1:a i varje månad och gäller för medlemskap månaden efter.

ex
Faktura 1 maj (förfallodag 27 maj) gäller för medlemskap/träning för juni månad.

Varför kan jag inte boka Shimsa/Gradering?

För att kunna boka Shimsa/Gradering behöver eleven ha uppnått lägsta antalet deltagartimmar samt kunskapskraven för sin bältesgrad.

Klicka er in på länken nedan för att se lägsta antalet deltagartimmar och kunskapskraven för varje bältesgrad.

https://mudo.se/shimsa/

Eleven kan alltid fråga sin instruktör om utveckling samt hur det ligger till.

Betala medlemskapet genom autogiro

Betala medlemskapet genom autogiro

  1. Gå in på din internetbank, leta upp knappen för autogirobetalningar och sök efter “MUDO AB”. Välj lägga till MUDO AB som betalningsmottagare
  2. Betalningsreferens – Ange personnumret (år månad dag xxxx)(OBS! Inga mellanslag eller bindestreck) för den målsman som ansöker. (OBS EJ barnets personnummer eller medlemsnummer.)
  3. Inom några dagar godkänns ansökan

Vi reser bort under sommaren och önskar ta en paus från träningen.

Obundet medlemskap
Hos MUDO finns ingen möjlighet till paus på medlemskapet. Reser man bort under sommaren, ska en uppsägning av medlemskapet skickas till info@mudo.se senast 10 maj. Den utestående fakturan makuleras och medlemskapet avslutas 31 maj.
Sägs medlemskapet upp mellan 11-31 maj, ska den utestående fakturan betalas och medlemskapet gäller till 30 juni.
Sägs medlemskapet upp mellan 1-10 juni, makuleras den nya fakturan och medlemskapet avslutas 30 juni.

Ett nytt medlemskap till hösten behöver åter ansökas till startmedlem@mudo.se och kan endast ges i mån av plats.

Inskrivningsavgift
En ny inskrivningsavgift tillkommer endast vid åter medlemskap efter mer än 12 mån.
Vid nytt medlemskap efter uppehåll på mindre än 12 mån, tillkommer ingen ny inskrivningsavgift.

Bundet medlemskap
Det bundna medlemskapet är ett rabatterat medlemskap utan möjlighet till paus eller frysning under bindningstiden. En paus eller frysning kan ges endast vid långvarig sjukdom mot vidimerat läkarintyg.

Måste jag betala inskrivningsavgift när jag kommer tillbaka efter ett uppehåll?

Inskrivningsavgiften är en engångsavgift för nya medlemmar men pga GDPR kan vi inte behålla medlemsuppgifterna och en ny inskrivningsavgift tillkommer om man återkommer som medlem mer än 12 mån efter uppehållet.

Återkommer man som medlem inom 12 mån efter uppehållet, tillkommer ingen ny inskrivningsavgift.

Hur länge sträcker sig terminerna?

MUDO har träning året om med schemaförändring under lågsäsong.

Grundläggande schemaperioder (med förbehåll för ändringar)
Vecka 02-23: Vårschema
Vecka 24-32: Sommarschema
Vecka 33-50: Höstschema
Vecka 51-01: Julschema

På hemsidan under “Schema” hittar ni alltid aktuell schemainfo.

Logga alltid in på MyClub för aktuella träningstider
I kalendern under “Mina sidor” i din MyClub medlemsprofil ser du alltid dina aktuella träningstider, övriga bokningar och om det skett eller sker några förändringar i dina träningstider. Ha som vana att alltid logga in och titta i kalendern. Här hittar du guide och inloggning till MyClub

Jag har bytt bältesfärg. Vad har jag för träning nu?

I “Schema” hittar ni vår schemafunktion. Här kan du sortera och filtrera för att hitta träningen för rätt ålder och bältesnivå.

Du hittar även laddningsbara översiktsscheman i PDF till alla våra anläggningar.

Vad har ni för träningstider på MUDO?

I “Schema” hittar ni vår schemafunktion. Här kan du sortera och filtrera för att hitta träningen för rätt ålder och bältesnivå.

Du hittar även laddningsbara översiktsscheman i PDF till alla våra anläggningar.

Hur ser träning ut under skollov och sommaren?

MUDO har stängt endast under storhelger. I övrigt ges träning året om.

Under skolloven (Sport-, Påsk-, Sommar-, Höst- och Vinterlov) ges träningen på alla våra anläggningar med ett anpassat lovschema.

MUDO Sickla
Träningen bedrivs i kommunala anläggningar. Därför stängs träningen under vinter (v. 52-01) och sommarlov (v.24-32). Under dessa perioder erbjuds träning på Odenplan och Orminge.

MUDO Odenplan & Orminge
Träningen ges i våra egna Akademier och ges året om (med anpassning efter skollov, jul och sommar).


Logga alltid in på MyClub för aktuella träningstider
I kalendern under “Mina sidor” i din MyClub medlemsprofil ser du alltid dina aktuella träningstider, övriga bokningar och om det skett eller sker några förändringar i dina träningstider. Ha som vana att alltid logga in och titta i kalendern. Här hittar du guide och inloggning till MyClub

Hur gör ni under corona tider?

Vi följer FHM instruktioner och rekommendationer. Vi har även minskat på gruppernas storlek för att få mer avstånd från varandra. På träningen desinfekterar vi all utrustning som används likaså i lounge ytan. Tränarna väljer även att använda ansiktsmask när de känner att det behövs.

Vad kostar det?

Se alla priser här: https://mudo.se/borja-trana/

Jag vill anmäla mig till Shimsa – Hur gör jag?

Bokning till Shimsa görs under ”Anmälningar” i ”Mina sidor” i MyClub.

Mellan 1-2 veckor innan varje shimsatillfälle går det normalt ut mail med info om graderingsdagen men upp till tre veckor innan tillfället kan en godkänd elev börja boka sin gradering.

Grundläggande info om MUDO Shimsa hittar du HÄR

Här hittar du guide och inloggning till MyClub. mudo.se/kontakt/medlemsregister/

När du loggat in på ditt medlemskonto, skrolla ner till “Anmälningar” och följ anvisningarna.

Hur loggar jag in på Mina sidor i MyClub?

Här hittar du guide och inloggning till MyClub. mudo.se/kontakt/medlemsregister/

Vad innebär dubbelgradering?

Vid Shimsatillfällena kan det hända att en elev lyfts upp dubbelt. Detta händer när provdeltagaren visar på ytterst hög nivå av teknik och kraft för sin bältesnivå. Bedömningen görs på plats av mästaren och kan inte bokas i förväg.

Grundläggande info om MUDO Shimsa hittar du HÄR

Vad betyder TAEKWONDO?

Taekwondo på koreanska och består av tre ord. Tae – Allt som har med foten att göra, Kwon – Allt som har med handen att göra och Do – som antyder individens väg i livet. Hela ordet betyder således ”Fotens och Handens Väg”.

Vad betyder MUDO?

MUDO är koreanska och betyder ordagrant ”Kampens väg”. Hos oss på MUDO är individen i fokus och vi tolkar betydelsen till ”Krigarens väg”.

Har ni familjerabatt?

Ja. Första medlemmen med högsta medlemsnivån betalar ordinarie avgift. Från den andre familjemedlemmen ges 20% rabatt till varje person.

Jag är högskolestuderande. Har ni studentrabatt?

Ja. Vid uppvisande av CSN-kort erhåller högskolestuderande 20% rabatt.

Vad innebär guldmedlemskap?

Guldmedlemskap är ett obegränsat medlemskap för dig som vill ha maximal utveckling. Det passar medlem från grönt bälte och rekommenderas medlem från rött bälte. Medlemskapet garanterar tre (förutbestämda) pass/veckan och vid behov och plats ges möjlighet till fler pass i veckan.

Vad innebär silvermedlemskap?

Silvermedlemskap passar medlem som har mellan gult till blått bälte och vill ha mer hållbar utveckling med två fasta träningstillfällen i veckan. Missade träningspass kan tas igen på andra träningsdagar i upp till två veckor fram. Villkoret är att det finns plats i de andra träningsgrupperna. Ansökan om att ta igen pass skickas till info@mudo.se

Vad innebär bronsmedlemskap?

Bronsnivån är startmedlemskapet och passar medlemmar med vitt upp till gult bälte.
Medlemskapet är kalendermånadsvis och betalas i förskott.
Man har ett fast träningstillfälle i veckan.
Missade träningspass kan inte tas igen. Det är upp till medlem att utnyttja sitt medlemskap.

Vad är skillnaden mellan bundet och obundet medlemskap?

Bundet medlemskap Obundet medlemskap
* Bindning 12 mån * Flexibelt månadsvis
* 100 kr billigare än obundet * Ordinarie pris
* Platsgaranti under hela bindningstiden * Platsgaranti under aktivt medlemskap
* Ingen frysning eller paus under bindningstiden * Uppsägning senast 10:e i en månad. Därefter 1 mån uppsägningstid.
* Endast vid långvarig sjukdom vid läkarintyg kan frysning medges * Appliceras på alla medlemsnivåer (Brons, Silver & Guld)
* Förnyelse senast 10:e i månad 11, därefter övergår medlemskapet automatiskt till obundet.
* Appliceras på alla medlemsnivåer (Brons, Silver & Guld)

 

Vad skiljer MUDO från andra klubbar?

MUDOs förgrundsfader Grandmaster Wonsup Lim, 9 Dan startade Taekwondo i Sverige 1975. Sedan dess står MUDO för tradition och kvalité. Instruktörerna är avlönade och välutbildade och barngrupperna små och alltid med två tränare.

Jag har tränat kampsport i minst ett år, måste jag börja i nybörjargruppen?

Har du förkunskaper inom kampsport kan du efter provträning och samråd med tränaren börja i en fortsättningsgrupp som passar dig.

Måste jag ha förkunskaper för att kunna börja?

Nej. Du behöver varken ha kampsport eller idrottsbakgrund. Vi lär och tränar upp dig från grunden.

Måste jag vara vig för att kunna börja träna?

Nej. Du kan vara ”vig som ett kylskåp” och börja träna. Stretching och rörlighetsträning är ett obligatoriskt moment i MUDO Taekwondo träning och du kommer att bli vigare med träningen.

Jag har redan en gammal dräkt. Kan jag få rabatt på inskrivningsavgiften?

Inskrivningsavgiften är en fast avgift för alla nya medlemmar. Som ny medlem hos MUDO önskar vi erbjuda en MUDOdräkt så att du som medlem kommer in i MUDOfamiljen. Framför allt för barn är det viktigt att känna sig som en del i gruppen.

Jag har varit medlem och skulle vilja börja igen. Måste jag betala ny inskrivningsavgift?

Om du börjar igen inom 12 mån efter att du slutade, behöver du inte betala någon inskrivningsavgift.

Måste jag tävla om jag börjar träna?

Tävling är utanför den ordinarie träningen och är helt frivilligt. Medlemmar som önskar tävla ska ansöka om medlemskap i MUDOs samarbetsförening Team Academy IF.

Kan vem som helst börja?

Ja, vem som helst över 3 år (och blöjfri) kan börja.

Jag vill provträna, hur gör jag?

Kul! Fyll i en Bokningsanmälan och boka din provträning.

Våra kurser är mycket populära och platserna är begränsade.
Provträning har en bokningsavgift på 150 kr som betalas med Swish efter du bokat din provträning. Bokningsavgiften dras sedan av om du, efter provträningen, önskar bli medlem.
De tider som finns för provträning är också de tider som det finns lediga platser på. Boka därför den dag och tid du sedan önskar få plats på.
MUDO Academys kurser i Taekwondo ges året om och vi har löpande intagning. Medlemskapet är månadsvis.

Jag kan bara träna en gång i veckan?

Du tränar så mycket och så ofta som du vill och hinner. För vitt-gult bälte räcker oftast en lärarledd timme i veckan.
Från grönt bälte behövs minst två tillfällen i veckan för normal utveckling.
Tränar du som grönt bälte en gång i veckan ska du räkna det som träning på halvtid med utveckling och antal Shimsa tillfällen därefter.

Är en gradering väldigt svårt?

För nybörjare är graderingens främsta syfte att Uppmuntra, Motivera och Inspirera. Tekniska krav börjar ställas från grönt bälte.

Måste jag gradera mig?

Shimsa är inget tvång och du kan välja att stanna kvar på din nivå. Vill du fortsätta till nästa nivå behöver du gradera dig och gå upp för Shimsa.

Grundläggande info om MUDO Shimsa hittar du HÄR

När kan jag gradera mig?

När du uppnått lägsta antalet deltagartimmar och din instruktör har godkänt kunskapskraven för din nästa grad kan du anmäla dig för Shimsa. Vi räknar deltagartimmar fram till två veckor innan nästa graderingstillfälle.

Grundläggande info om MUDO Shimsa hittar du HÄR

Varför har vi Shimsa?

Varje nytt streck/färg på bältet motsvarar en kunskapsnivå och nästa utvecklingssteg mot ditt svarta bälte.

Grundläggande info om MUDO Shimsa hittar du HÄR